A SAJÁT TŐKE – A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Filed in Egyéb 0 comments

Mi az a saját tőke?
A saját tőke a Társaság saját vagyona. A Társaság alapításakor a saját tőke megegyezik a tulajdonosok által a Társaság részére rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulással, vagyis a törzstőkével. A működés során a megtermelt eredmény növeli, a veszteség pedig csökkenti a Társaság saját tőkéjét, saját vagyonát. Természetesen a normál működés eredményén kívül számos más tőkeváltozás történhet a gyakorlatban. Gondoljunk csak például a tőkeemelésre- vagy leszállításra, de az osztalékfizetés is a saját tőkét módosítja.

Az alábbiakban a Számviteli törvény saját tőkére vonatkozó meghatározó szakaszait olvashatjuk:

§ (1)* Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos (a tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos (a tag) a 36. §-ban foglaltakon túlmenően az adózott eredményből hagyott a vállalkozónál. A Saját tőke részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát is.
(2) * A saját tőke a – jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett – jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév adózott eredményéből tevődik össze.

  2019 április 1 0 comments

Share This Post

0 Comments

Sorry, comments are closed.

Previous Post
«
Next Post
»