Post Thumbnail of SETI

SETI

A SETI egy mozaikszó, ami angol (Serch for Extra-Terrestrial Intelligence) kifejezés rövidítése: A földönkívüli inteligencia keresése. Ez egy teljesen különálló tudományág, ami célul tűzte ki magának az olyan élet felfedezését, mely nem a Földön leledzik, és megfelelően inteligens. Tulajdonképpen nem lehet más tudományhoz hozzácsatolni, több részből tevődik össze. Összefűzhető a csillagászattal, az asztrobiológiával, az informatikával és a filozófiával is. A mai tudomány és szemlélet szerint nincs egyetemesen elfogadott eredmény erre a kutatási részlegre vonatkozóan. Persze rengeteg úgynevezett észlelést tartanak nyilván, még sincs egyik bejelentésre vonatkozóan bizonyíték. Ha sikerülne bármilyen bizonyítékot megállapítani, vagy tudományosan alátámasztani, valószínűleg a tudomány is elfogadná ezt az ágat. Ha be tudnák bizonyítani a földönkívüliek létezését, vitathatatlanul hatalmas áttörés lenne az emberiség történetében.

Már akkor számoltak a földönkívüliek létezésével, amikor megteremtették a Kopernikuszi világképet. A technika fejlődésével egyre pesszimistábban lettek a tudósok, hiszen a mai napig nem találtak olyan kézzelfogható bizonyítékokat, melyek alátámasztanák a földönkívüliek létezését. A régi korok gondolkodói is bebizonyították, hogy a világegyetem több bolygóból áll, és az idő előrehaladtával elvetették azt a feltételezést, hogy a Föld az egyedüli bolygó a világegyetemben. A 19. századra jutott el a technika arra a szintre, amikorra sikerült az emberiségnek olyan távcsöveket létrehozni, melyekkel már távolabbi csillagokat és bolygókat tudtak megfigyelni. A 19. század végére bebizonyítást nyert, hogy a Marson egykoron élet volt jelen. Persze ezt az elméletet is rengetegen megcáfolják. A tudósok viszont abban egyöntetűen egyetértenek, hogy ahol víz található, azon a bolygón élet is kialakulhat.